منابع المپياد1

منابع المپیاد زیست

۱٫المپیاد زیست شناسی ایران مرحله اول و دوم در سه جلد انتشارات دانش پژوهان جوان

۲.ژنتیک از دیدگاه حل مسأله انتشارات اندیشه سرا

۳.مقدمه ای بر اکولوژی رفتار انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

۴.بیوشیمی استرایر انتشارات خانه زیست شناسی

۵.مبانی زیست شناسی سلولی مولکولی البرتس انتشارات خانه زیست شناسی

۶.فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر انتشسارات خانه زیست شناسی

۷.بیوشیمی لنینجر انتشارات اییژ

۸.اکولوژی اردکانی انتشارات دانشگاه تهران

۹.مفاهیم و مسایل ژنتیک ویلیام ولنیتز انتشارات فاطمی

۱۰.فیزیولوژی گایتون ترجمه دکتر فرخ شادان انتشارات چهر

۱۱.بیولوژی سولومون انتشارات خانه زیست شناسی

۱۲.بیولوژی کمپبل انتشارات خانه زیست شناسی

۱۳.گیاه شناسی رست انتشارات مدرسه

۱۴.المپیاد زیست شناسی کانادا انتشارات دانش پژوهان جوان

۱۵.اصول و مسایل ژنتیک ویلیام استانسفیلد انتشارات فاطمی

۱۶.ژنتیک مولکولی گیتی امتیازی انتشارات مانی

۱۷.الفبای اکولوژی جمعیت انتشارات دانش پژوهان جوان

۱۸.کتابهای درسی دبیرستان!
[ سه شنبه نهم شهریور 1389 ] [ 18:48 ] [ dr.nik ] [ ]
منابع المپياد
[ سه شنبه نهم شهریور 1389 ] [ 18:3 ] [ dr.nik ] [ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،